نویسنده = محمد امین عرفان منش
تعلیق اعتبار نشریات علمی: مطالعه موردی پایگاه گزارش استنادی نشریات طی سال‌های 2010 تا 2014

دوره 22، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 124-143

10.30481/lis.2019.58392

محمد امین عرفان منش؛ روناک حمزه ای؛ امیرحسین رجب زاده عصارها


خطاهای منتشر شده و اصلاحیه‌ مقاله های حوزه علم اطلاعات و کتابداری

دوره 21، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 3-24

10.30481/lis.2018.53622

مرضیه مروتی؛ محمد امین عرفان منش


تأثیر دریافت جوایز علمی بر عملکرد پژوهشی برندگان: مطالعه مدال پرایس در حوزۀ اطلاع‌سنجی

دوره 20، شماره 2، تیر 1396، صفحه 42-75

محمد امین عرفان منش؛ زهره مقیسه؛ امیررضا اصنافی


ترکیب اعضای هیات تحریریه نشریات به عنوان شاخصی از میان‌رشتگی:مطالعه موردی نشریات علوم اجتماعی و انسانی کشور

دوره 19، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 81-107

محمد امین عرفان منش؛ مرضیه مروتی اردکانی؛ سپیده ایرانی