نویسنده = حبیب الله عظیمی
بررسی تطبیقی نسخه‌شناسی ویژگی‌های مصاحف قرآنی مکتب هرات در دوره‌های تیموری و صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.30481/lis.2023.419263.2113

حسن علی فریدونی؛ فهیمه باب الحوایجی؛ حبیب الله عظیمی؛ زهرا اباذری