نویسنده = شیما مرادی
میزان بهره‌گیری از وب 2 در کتابخانه‌های دانشگاهی کشورهای خاورمیانه

دوره 14، شماره 2، تیر 1390، صفحه 107-130

شیما مرادی؛ امید علی پور؛ مریم صابری؛ آمنه فلاحتی


نگاهی به وبلاگهای کتابداری ایران ... پیمایشی با استفاده از روش وب‌سنجی

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، فروردین 1387، صفحه 7-28

امیر رضا اصنافی؛ شیما مرادی