نویسنده = جعفر مهراد
گوشه‌ای از داستان شکل‌گیری و ثمردهی دانش کتابداری در ایران

دوره 12، شماره 4، دی 1388، صفحه 5-7

محمدحسین دیانی؛ جعفر مهراد


ضرورت استفاده از برنامه‌های درسی بین رشته‌ای

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 3-4

جعفر مهراد


باز تعریف محیط و خدمات مراکز اطلاع‌رسانی

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 42)، تیر 1387، صفحه 3-6

جعفر مهراد


بررسی مدل فضای برداری در بازیابی اطّلاعات

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، تیر 1386، صفحه 197-210

جعفر مهراد؛ سارا کلینی


میزان رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه و مراکز اطلاع‌رسانی صنعت نفت تهران

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، تیر 1383، صفحه 95-100

جعفر مهراد؛ محمد علی جهانیان


اعضا هیئت علمی دانشگاه شیراز تولیداطلاعات علمی:بررسی کمی سالهای 1378_1369

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، تیر 1380، صفحه 27-50

جعفر مهراد؛ مریم زاهد زاهدانی