نویسنده = علی صادق زاده وایقان
نقش نسخه‌های خطی در گفتگوی تمدنها با محوریت برنامة حافظه جهانی

دوره 14، شماره 2، تیر 1390، صفحه 283-298

علی صادق زاده وایقان؛ اعظم نجفقلی نژاد


فناوری اطلاعات و بهینه‌سازی مدیریت دانش: ابزارها و چالشها

دوره 13، شماره 2، تیر 1389، صفحه 59-95

اعظم نجفقلی نژاد؛ علی صادق زاده وایقان