نویسنده = مریم اخوتی
نظام‌های هوشمند و کاربرد آن‌ها در کتابداری و اطلاع‌رسانی

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، دی 1382، صفحه 65-79

اسد الله آزاد؛ مریم اخوتی


نمایه مقاله‌های فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی (از شماره 1 تا 20)

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، فروردین 1382، صفحه 109-131

رحمت الله فتاحی؛ مریم اخوتی