نویسنده = امیر رضا اصنافی
ارائه مدل برای سیستم‌های توصیه‌گر منابع اطلاعاتی در نرم افزارهای کتابخانه‌ای ایران

دوره 26، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 25-46

10.30481/lis.2021.261249.1782

سارا رضایی فرد؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ امیر رضا اصنافی؛ محمود نشاطی


معیارهای ارزیابی و رتبه‌بندی محتوایی کتاب‌های تخصصی در حوزه‌ علوم انسانی از نظر متخصصان

دوره 25، شماره 3، آذر 1401، صفحه 143-165

10.30481/lis.2020.199112.1617

عباس رفاهی کمساری؛ امیر رضا اصنافی؛ محسن حاجی زین العابدینی


بررسی وضعیت تقریظ های نوشته شده بر کتاب‌های فارسی دفاع مقدس در بازه زمانی سال 1360 تا 1397 در ایران

دوره 22، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 52-74

فاطمه علیزاده بی نظیر؛ امیر رضا اصنافی؛ محسن حاجی زین العابدینی


مطالعه وضعیت عملکرد درون‎سازمانی نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای در ایران

دوره 21، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 67-90

10.30481/lis.2019.74170

سحر حبیبی؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ امیر رضا اصنافی؛ ابراهیم عمرانی


نگاهی به وبلاگهای کتابداری ایران ... پیمایشی با استفاده از روش وب‌سنجی

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، فروردین 1387، صفحه 7-28

امیر رضا اصنافی؛ شیما مرادی