نویسنده = محسن حاجی زین العابدینی
ارائه مدل برای سیستم‌های توصیه‌گر منابع اطلاعاتی در نرم افزارهای کتابخانه‌ای ایران

دوره 26، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 25-46

10.30481/lis.2021.261249.1782

سارا رضایی فرد؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ امیر رضا اصنافی؛ محمود نشاطی


معیارهای ارزیابی و رتبه‌بندی محتوایی کتاب‌های تخصصی در حوزه‌ علوم انسانی از نظر متخصصان

دوره 25، شماره 3، آذر 1401، صفحه 143-165

10.30481/lis.2020.199112.1617

عباس رفاهی کمساری؛ امیر رضا اصنافی؛ محسن حاجی زین العابدینی


مطالعه تطبیقی قواعد فهرست نویسی نسخ خطی آستان قدس رضوی با استاندارد آر. دی. ای. و ارائه الگوی پیشنهادی

دوره 24، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 5-26

10.30481/lis.2020.119610.1302

عادله فخاری سعادت؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ محمد نعیم آبادی


بررسی وضعیت تقریظ های نوشته شده بر کتاب‌های فارسی دفاع مقدس در بازه زمانی سال 1360 تا 1397 در ایران

دوره 22، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 52-74

فاطمه علیزاده بی نظیر؛ امیر رضا اصنافی؛ محسن حاجی زین العابدینی


مطالعه وضعیت عملکرد درون‎سازمانی نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای در ایران

دوره 21، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 67-90

10.30481/lis.2019.74170

سحر حبیبی؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ امیر رضا اصنافی؛ ابراهیم عمرانی


تحلیل وضعیت وب سایت های وزارتخانه های ایران بر اساس نرم افزارهای پیوسته کنسرسیوم جهانی وب

دوره 16، شماره 3، مهر 1392، صفحه 145-163

عباس دولانی؛ نجلا حریری؛ محسن حاجی زین العابدینی


شناسایی عناصر هسته پیشینه های کتابشناختی کتابخانه های دیجیتالی ایران براساس استاندارد آر.دی.ای

دوره 16، شماره 2، تیر 1392، صفحه 217-237

خدیجه مرادی؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ حمید دلیلی