نویسنده = زهرا اباذری
کتابخانه های عصر صفوی: تداوم و تحول در رویکردها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.30481/lis.2023.239621.1742

مهشید برجیان بروجنی؛ زهرا اباذری؛ غلامرضا امیرخانی؛ فرشته سپهر؛ نجلا حریری


بررسی تطبیقی نسخه‌شناسی ویژگی‌های مصاحف قرآنی مکتب هرات در دوره‌های تیموری و صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.30481/lis.2023.419263.2113

حسن علی فریدونی؛ فهیمه باب الحوایجی؛ حبیب الله عظیمی؛ زهرا اباذری


بررسی وضعیت نشر کتاب به زبان ترکی آذری از سال 1358 تا 1397

دوره 25، شماره 3، آذر 1401، صفحه 189-213

10.30481/lis.2021.298095.1859

داود شوق پور؛ نجلا حریری؛ زهرا اباذری


مطالعه لفظی و ضمنی مفاهیم مرتبط با زنان و خانواده در قرآن کریم

دوره 25، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 115-144

10.30481/lis.2020.212534.1664

حمیده علی اکبری؛ فهیمه باب الحوایجی؛ ملوک السادات حسینی بهشتی؛ زهرا اباذری