نویسنده = امیر غایبی
جستجوی معنایی از نظر پدیدآورندگان ایرانیِ مقالات پژوهشی در زمینه کوویدـ19 نمایه‌شده در پایگاه پاب‌مد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.30481/lis.2023.379865.2040

ناهید خوشیان؛ رویا برادر؛ امیر غایبی


پروفایل کاربر در شخصی‌سازی خدمات کتابخانه‌های دیجیتال دانشگاهی: مطالعه دلفی

دوره 26، شماره 3، بهمن 1402، صفحه 5-30

10.30481/lis.2021.286773.1827

سمانه خویدکی؛ سعید رضایی شریف‌آبادی؛ امیر غایبی


طراحی مدل تعامل کاربران با برنامه‌های کتابخوان الکترونیکی

دوره 25، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 34-61

10.30481/lis.2022.315806.1910

زینب صفوی؛ امیر غایبی؛ رویا برادر


توسعه مدل خلق دانش سازمانی در شرکت‌های دانش‌بنیان ایران

دوره 23، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 121-150

10.30481/lis.2020.199360.1618

آناهیتا باواخانی؛ سعید رضایی شریف‌آبادی؛ امیر غایبی؛ محسن نجفی