نویسنده = امیر غایبی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی ابعاد توسعه خدمات مدیریت داده‌های پژوهشی در مراکز علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1399

10.30481/lis.2020.225614.1699

فریده عصاره؛ شهلا سام؛ امیر غایبی


2. شناسایی مؤلفه‌های خلق معنا و کاربست آن در هستی‌شناسی براساس الگوی سه وجهی پرس از نشانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

10.30481/lis.2021.269083.1795

خدیجه مرادی؛ امیر غایبی؛ معصومه کربلاآقایی کامران


3. توسعه مدل خلق دانش سازمانی در شرکت‌های دانش‌بنیان ایران

دوره 23، شماره 1، بهار 1399، صفحه 121-150

10.30481/lis.2020.199360.1618

آناهیتا باواخانی؛ سعید رضایی شریف‌آبادی؛ امیر غایبی؛ محسن نجفی