نویسنده = محمدحسین دیانی
بررسی یافت‌پذیری اطلاعات در اینستاگرام با تحلیل رفتار برچسب‌گذاری اجتماعی

دوره 22، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 28-53

10.30481/lis.2019.59777

فاطمه تقی پناهی؛ محسن نوکاریزی؛ محمدحسین دیانی


بررسی تأثیر عوامل شناختی _ اجتماعی بر رفتار اشتراک دانش در جامعۀ دانشگاهی

دوره 20، شماره 2، تیر 1396، صفحه 76-107

حسن محمودی؛ رحمت الله فتاحی؛ محسن نوکاریزی؛ محمدحسین دیانی


شناسایی و تبیین عوامل عمده بر لایه ارزش ها و باورهای فرهنگ مطالعه در ایران

دوره 15، شماره 4، دی 1391، صفحه 169-190

محمود سالاری؛ محمدحسین دیانی؛ رحمت الله فتاحی


تحلیل بسط جستجوی کاربران در موتور کاوش گوگل برپایه نظریة بارشناختی

دوره 15، شماره 2، تیر 1391، صفحه 9-33

عبدالرسول خسروی؛ رحمت الله فتاحی؛ مهری پریرخ؛ محمدحسین دیانی


شواهد کاذب در بازنمون رشد علم ایران

دوره 13، شماره 4، دی 1389، صفحه 5-8

محمدحسین دیانی


مطالعه الگو، نوع و سطح سودمندی استنادهای مقاله‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی

دوره 13، شماره 3، مهر 1389، صفحه 131-157

ملیحه تردست‌زاده؛ محمدحسین دیانی


معیاری پروزن در پذیرش مقاله برای نشر

دوره 13، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 5-8

محمدحسین دیانی


گوشه‌ای از داستان شکل‌گیری و ثمردهی دانش کتابداری در ایران

دوره 12، شماره 4، دی 1388، صفحه 5-7

محمدحسین دیانی؛ جعفر مهراد


گستره ملی آموزش عالی در پرتو فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی

دوره 12، شماره 4، دی 1388، صفحه 37-52

محمد رضا سرمدی؛ عیسی ابراهیم‌زاده؛ عبدالحسین تفضلی مقدم؛ محمدحسین دیانی


بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه (1387)

دوره 12، شماره 4، دی 1388، صفحه 73-96

شهلا گنجی؛ محمدحسین دیانی؛ فیض‌اله فروغی


معیارهای کلی داوری

دوره 12، شماره 2، تیر 1388، صفحه 3-5

محمدحسین دیانی


افزایش نمایانی و تزاید مقاله‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 43)، مهر 1387، صفحه 3-6

محمدحسین دیانی