نویسنده = نجلا حریری
امنیت اطلاعات در کتابخانه‎های دیجیتالی ایران

دوره 15، شماره 2، تیر 1391، صفحه 61-90

نجلا حریری؛ زهرا نظری