نویسنده = زاهد بیگدلی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی عوامل محوری در تدوین خط‌مشی مدیریت منابع الکترونیکی برای کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی ایران

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 52)، زمستان 1389، صفحه 261-290

زاهد بیگدلی؛ فریده عصاره؛ غلامرضا رجبی؛ فیروزه زارع فراشبندی


2. درآمدی بر مفهوم مکان

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44)، زمستان 1387، صفحه 239-254

زاهد بیگدلی؛ سمیه شریفی