نویسنده = فیروزه زارع فراشبندی
شناسایی عوامل محوری در تدوین خط‌مشی مدیریت منابع الکترونیکی برای کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی ایران

دوره 13، شماره 4، دی 1389، صفحه 261-290

زاهد بیگدلی؛ فریده عصاره؛ غلامرضا رجبی؛ فیروزه زارع فراشبندی


تحلیل پیوندهای وب‌سایتهای انجمنها و مؤسسات ملی و بین‌المللی کتابداری و اطلاع‌رسانی

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، تیر 1386، صفحه 125-156

فریده عصاره؛ غلام حیدری؛ فیروزه زارع فراشبندی