نویسنده = محمدرضا داورپناه
ارزیابی نمایه‌های پایان کتابهای فارسی حوزه علوم اجتماعی از نظر رعایت ملاکهای استاندارد ایزو 999

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، فروردین 1386، صفحه 79-98

معصومه تجعفری؛ محمدرضا داورپناه


تحلیل الگو‌های رفتار اطلاع‌یابی

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، تیر 1385، صفحه 119-152

محسن نوکاریزی؛ محمدرضا داورپناه


ضرورت‌های نوین بازنـگری در ذخیره و بازیابی اطلاعات

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، مهر 1384، صفحه 67-88

محمدرضا داورپناه


بررسی نیازهای اطلاعاتی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، تیر 1384، صفحه 91-114

سید علی رحیمی زاده حسینی؛ محمدرضا داورپناه