نویسنده = محمدجواد هاشم زاده
عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی کتابداران کتابخانه‌های آستان قدس رضوی

دوره 26، شماره 3، بهمن 1402، صفحه 31-62

10.30481/lis.2023.376084.2034

محمدجواد هاشم زاده؛ حسن اکرمی؛ محمود سنگری؛ محمد اکبری بورنگ


نقش اشتراک‌گذاری دانش در تمایل به وحدت بین اعضای هیئت علمی دانشگاه و مدرسان حوزه علمیه

دوره 25، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 139-159

10.30481/lis.2022.311226.1896

محمدجواد هاشم زاده؛ سمیرا اکبریان؛ محمود سنگری؛ علی رضائی؛ محمدرضا اسدی یونسی