کلیدواژه‌ها = سواد اطلاعاتی
مروری بر متون سواد اطلاعاتی در ایران

دوره 14، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 183-216

شیوا یاری


رابطة بین سواد اطلاعاتی و قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان

دوره 14، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 241-268

اعظم میرزاصفی؛ سعید رجایی پور؛ عبدالرسول جمشیدیان


واکنشها و تأثیرها: الگوی کاربرد اطلاعات پیوسته برای یادگیری

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 42)، تیر 1387، صفحه 245-264

هیلاری هاگز؛ قاسم آزادی احمدآبادی؛ اکرم آزادی احمدآبادی


بازنگری به رویکرد کاربر مداری در کتابخانه‌های تخصصی

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، مهر 1385، صفحه 11-20

علی حسین قاسمی