کلیدواژه‌ها = کتابخانه‌ها
تعداد مقالات: 9
4. بررسی زیرساخت خدمات کتابخانه‌ای آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور در پیوند با ساختار آموزشی آن

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، بهار 1387، صفحه 121-156

حمید دلیلی؛ محمدحسین دیانی؛ اسدالله آزاد


5. بازاریابی1 در کتابخانه‌ها

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، بهار 1387، صفحه 157-184

سودابه شاپوری


6. مدیریت مجلات الکترونیکی در کتابخانه‌ها

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، زمستان 1383، صفحه 69-81

تاج الملوک ارجمند


7. کتابخانه‌ها و فرآیند جهانی‌شدن

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، بهار 1383، صفحه 63-72

محمد سوهانیان حقیقی


8. کلی‍ّات ارگونومی در کتابخانه‌ها

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، بهار 1383، صفحه 103-118

حیدر مختاری؛ آنسه حسینی زاده؛ ریچارد دبلیو


9. فرایند کار یک کتابخانه مجازی (ساختار، محتوا، شیوة عمل و مدیریت)

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، بهار 1382، صفحه 11-22

محمد حسن زاده