کلیدواژه‌ها = ناشران
اولویت‌بندی روش‌ها، فنون و ابزارهای بازاریابی کتاب از دیدگاه ناشران کودک و نوجوان

دوره 22، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 91-121

10.30481/lis.2019.77038

محبوبه تائبی؛ سپیده فهیمی فر؛ علیرضا نوروزی


تاثیر فناوری های اطلاعاتی بر چاپ و نشر کتاب در ایران از نگاه ناشران

دوره 19، شماره 4، دی 1395، صفحه 85-109

عبدالحسین فرج پهلو؛ داریوش مطلبی؛ حسین اصغرنژاد


بررسی موانع ایجاد دسترسی آزاد مجله‌های علمی ـ پژوهشی ایران از دید ناشران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 35-52

محمد حسن زاده؛ فرزانه کنعانی هوجقان


مروری بر بازاریابی کتاب در ایران و جهان با تأکید بر بازاریابی کتاب کودک

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، فروردین 1387، صفحه 185-214

لیلا مکتبی فرد