کلیدواژه‌ها = کتاب‌سنجی
بررسی وضعیت نشر کتاب به زبان ترکی آذری از سال 1358 تا 1397

دوره 25، شماره 3، آذر 1401، صفحه 189-213

10.30481/lis.2021.298095.1859

داود شوق پور؛ نجلا حریری؛ زهرا اباذری