کلیدواژه‌ها = خدمات کتابخانه
کتابخانه دوستدار معلول: شاخص‌ها و الزامات

دوره 24، شماره 3، مهر 1400، صفحه 138-169

10.30481/lis.2020.253231.1768

منصوره فیض آبادی؛ اسماعیل وزیری؛ سیدعلی حسینی؛ نازیلا اکبرفهیمی


انجمن مرجع و خدمات به کاربران رهنمودهایی برای خدمات اطلاع‌رسانی

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، تیر 1386، صفحه 233-240

مهین دخت افیونی


طرح یک مدل مالی هزینه ـ سودمندی برای کتابخانه‌هایی با منابع دو گونه (کاغذی و الکترونیکی)

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، مهر 1384، صفحه 109-125

جوست کولوفل؛ آریان کاندورپ؛ مرضیه اسماعیل‌پور؛ مرجان صادقی مجرد