کلیدواژه‌ها = وزارت علوم
رابطۀ عوامل جمعیت‎شناختی و میزان به‎کارگیری مؤلفه‎های مدیریت اطلاعات شخصی

دوره 21، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 45-78

10.30481/lis.2018.63169

مریم سه دهی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ فهیمه باب الحوایجی؛ نجلا حریری؛ فاطمه نوشین فرد


ترکیب اعضای هیات تحریریه نشریات به عنوان شاخصی از میان‌رشتگی:مطالعه موردی نشریات علوم اجتماعی و انسانی کشور

دوره 19، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 81-107

محمد امین عرفان منش؛ مرضیه مروتی اردکانی؛ سپیده ایرانی


عوامل موفقیت اشتراک منابع در کتابخانه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، مهر 1385، صفحه 39-66

سیروس علیدوستی؛ مریم نظری