کلیدواژه‌ها = رضایتمندی
بررسی سطوح رضایتمندی استفاده‌‌کنندگان از منابع موجود در کتابخانه‌های عمومی

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، فروردین 1384، صفحه 63-72

بهزاد ستاری؛ مریم جواهری


میزان رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه و مراکز اطلاع‌رسانی صنعت نفت تهران

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، تیر 1383، صفحه 95-100

جعفر مهراد؛ محمد علی جهانیان