کلیدواژه‌ها = ایران
بازدارنده ها و شرایط جذب ناکاربران به کتابخانه های عمومی ایران

دوره 23، شماره 2، تیر 1399، صفحه 137-165

10.30481/lis.2019.186888.1582

محمد حسن زاده؛ حمیدرضا محمودی؛ عمران قربانی؛ ابراهیم زارهی؛ فاطمه هلالیان؛ فاطمه هوشیدری؛ مریم مقدمی


تحلیلی بر شاخص‌های توسعه کتابخانه‌های دیجیتالی ایران

دوره 22، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 100-123

10.30481/lis.2019.81506

یعقوب نوروزی؛ نیره جعفری فر


رابطۀ عوامل جمعیت‎شناختی و میزان به‎کارگیری مؤلفه‎های مدیریت اطلاعات شخصی

دوره 21، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 45-78

10.30481/lis.2018.63169

مریم سه دهی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ فهیمه باب الحوایجی؛ نجلا حریری؛ فاطمه نوشین فرد


چالشهای موجود در ارزیابی درونی (مورد گروه های آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه های دولتی ایران )

دوره 17، شماره 2، تیر 1393، صفحه 51-74

محسن نظرزاده زارع؛ امیرحسین مردانی؛ حبیبه عباسی؛ زهرا عباسی


مروری بر متون علم سنجی در ایران

دوره 15، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 185-215

مریم علیان؛ شیوا یاری


بررسی موانع ایجاد دسترسی آزاد مجله‌های علمی ـ پژوهشی ایران از دید ناشران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 35-52

محمد حسن زاده؛ فرزانه کنعانی هوجقان


ادواریهای علمی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: رویکرد سیستمی رویکرد سیستمی

دوره 12، شماره 3، مهر 1388، صفحه 169-208

سیروس علیدوستی؛ امیرحسین عبدالمجید؛ محمود خسروجردی؛ فخرالسادات محمدی


بررسی گرایشهای موضوعی کتابهای اطلاعاتی کودکان و نوجوانان طی سالهای 1380- 1384

دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، مهر 1386، صفحه 167-180

آزاده غیبی‌زاد


تحلیل پیوندهای فرامتنی در وب‌سایتهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، فروردین 1386، صفحه 151-178

مهری پریرخ؛ اسدالله آزاد؛ فائزه دلقندی


بررسی برنامه‌های درسی کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، تیر 1383، صفحه 5-23

محسن نو کاریزی


تحصیل با اشک در داخل: ماجرای دانشجویان دکتری ایرانی

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، تیر 1383، صفحه 26-43

عبدالرضا نوروزی چاکلی