کلیدواژه‌ها = اینترنت
بررسی میزان استفاده نگرش و عملکرد کتابداران دانشگاهی در بکارگیری وب 2.0 در خدمات مرجع

دوره 17، شماره 4، دی 1393، صفحه 57-79

صنم ابراهیم زاده؛ نادر نقشینه؛ فاطمه فهیم نیا


میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی همدان از امکانات و قابلیتهای وب 0/2

دوره 14، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 155-181

علیرضا اسفندیاری مقدم؛ منصوره حسینی شعار


بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه‌های مطالعه در دانش‌آموزان ابتدایی و راهنمایی

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 43)، مهر 1387، صفحه 28-56

محمدحسین دیانی؛ فاطمه تقی پناهی


چرخة نشر سنّتی در برابر چرخة نشر الکترونیکی

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، تیر 1386، صفحه 259-276

غلامعلی منتظر؛ محمد عنایت تبار


بررسی رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از اینترنت

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، تیر 1383، صفحه 45-64

موسی یمین فیروز؛ محمد رضا داور پناه


معیارهای ارزیابی موتورهای کاوش

دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، دی 1381، صفحه 61-80

علی حسین قاسمی