کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
اشاعه دانش مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی: یک مرور نظام‌مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

10.30481/lis.2023.394252.2062

لیلا جباری؛ محمد حسن زاده؛ فاطمه زندیان؛ عاطفه شریف


پیش‌بینی تاثیر مدیریت دانش بر ارزش‌آفرینی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی خلاقیت سازمانی (مورد مطالعه: استان قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1402

10.30481/lis.2024.434068.2131

حمیدرضا محمودی؛ علیرضا خسروی؛ نازیلا محرابی


فراتحلیل رابطه نقش مدیریت دانش در یادگیری سازمانی

دوره 26، شماره 3، بهمن 1402، صفحه 88-115

10.30481/lis.2023.406775.2084

ناصر رزم طلب؛ مهدی معینی کیا


ارائه الگویی پیاده‌سازی فرآیند مدیریت دانش در سازمان امور عشایری ایران

دوره 26، شماره 3، بهمن 1402، صفحه 158-186

10.30481/lis.2021.306806.1887

فاطمه زارع؛ مصیب سامانیان؛ زهرا اباذری؛ فهیمه باب الحوائجی


شناسایی مولفه های ممیزی دانش از دیدگاه خبرگان؛ یک پژوهش دلفی

دوره 25، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 161-187

10.30481/lis.2022.357088.1999

حمیدرضا محمودی؛ نازیلا محرابی؛ نوشین ایل بیگی


واکاوی مؤلفه‌های مدیریت دانش در منابع و برنامه‌های درسی آموزش عالی (با استفاده از روش فراترکیب)

دوره 24، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 178-204

10.30481/lis.2021.301471.1869

اعظم موسی چمنی؛ سعید غفاری؛ ثریا ضیایی؛ افشین موسوی چلک


شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از روش فراترکیب

دوره 22، شماره 3، آبان 1398، صفحه 112-135

10.30481/ijlis.2019.183033.1553

محمدحسین رونقی؛ سارا زین الدین زاده؛ سپهر علم بلادی


ترسیم نقشه دانش کتابداران دانشگاه اصفهان

دوره 17، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 45-63

مظفر چشمه سهرابی؛ سمیه شمسی شاه ولد علیائی


فناوری اطلاعات و بهینه‌سازی مدیریت دانش: ابزارها و چالشها

دوره 13، شماره 2، تیر 1389، صفحه 59-95

اعظم نجفقلی نژاد؛ علی صادق زاده وایقان


نقش عامل انسانی در مدیریت دانش

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، فروردین 1386، صفحه 197-209

استیو ترنتن؛ کریسی مک کراکن؛ افسانه محسن زاده


استفاده از اینترانت به عنوان ابزاری برای مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، تیر 1385، صفحه 195-214

ریتا سنیمان؛ هامیلتون مفیدی؛ علیرضا اسفندیاری‌مقدم؛ فاطمه ذاکری‌فرد


مدیریت دانش، عاملی راهبردی برای توسعة سازمانی

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، دی 1382، صفحه 3-18

محمد رضا داور پناه