کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات
میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی همدان از امکانات و قابلیتهای وب 0/2

دوره 14، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 155-181

علیرضا اسفندیاری مقدم؛ منصوره حسینی شعار


فناوری اطلاعات و بهینه‌سازی مدیریت دانش: ابزارها و چالشها

دوره 13، شماره 2، تیر 1389، صفحه 59-95

اعظم نجفقلی نژاد؛ علی صادق زاده وایقان


سیستم مدیریت اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌های الکترونیکی

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 43)، مهر 1387، صفحه 159-180

سیروس علیدوستی؛ مریم صابری


موانع کاربرد فناوری اطلاعات از نگاه مدیریت تغییر

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، فروردین 1387، صفحه 215-242

سیروس علیدوستی


چرخة نشر سنّتی در برابر چرخة نشر الکترونیکی

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، تیر 1386، صفحه 259-276

غلامعلی منتظر؛ محمد عنایت تبار


تأثیر فناوری اطلاعات بر فهرستگانها

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، دی 1385، صفحه 45-72

سیروس علیدوستی؛ نادیا حاجی‌عزیزی


بررسی نیروی انسانی و نیازهای مهارتی کتابداران شاغل در ... در کتابخانه‌های دانشگاهی استان خوزستان

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، مهر 1385، صفحه 107-128

عبدالحمید معرف‌زاده؛ پرستو صانعی دهکردی


کتابهای الکترونیکی: مفاهیم، مزایا و شیوه تهیه

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، مهر 1385، صفحه 129-138

جعفر یعقوبی


تعامل فناوری اطلاعات با توسعه انسان محور

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، تیر 1385، صفحه 175-194

محمدامین ناصح؛ غلامحسین جهانگیر


پست مدرنیته و علوم کتابداری و اطلاع رسانی

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، دی 1383، صفحه 5-22

محمد حسن زاده


کتابخانه‌ها و فرآیند جهانی‌شدن

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، فروردین 1383، صفحه 63-72

محمد سوهانیان حقیقی