کلیدواژه‌ها = آموزش
کتابخانه‌های دیجیتال: پژوهشهای ارزیابی محور، مباحث و ملاحظات

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 43)، مهر 1387، صفحه 207-240

علیرضا اسفندیاری مقدم؛ بهروز بیات


پست مدرنیته و علوم کتابداری و اطلاع رسانی

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، دی 1383، صفحه 5-22

محمد حسن زاده