کلیدواژه‌ها = رفتار اطلاع‌یابی
نیازهای اطلاعاتی حقوقی وکلای شهر تهران

دوره 24، شماره 2، تیر 1400، صفحه 166-192

10.30481/lis.2020.224737.1694

زهرا کریمی؛ علیرضا نوروزی


مفهوم «بافت» در حوزة رفتارهای اطلاعاتی

دوره 13، شماره 3، مهر 1389، صفحه 31-51

زاهد بیگدلی؛ سمیه شریفی


بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه (1387)

دوره 12، شماره 4، دی 1388، صفحه 73-96

شهلا گنجی؛ محمدحسین دیانی؛ فیض‌اله فروغی