کلیدواژه‌ها = الگو
ارائه الگویی پیاده‌سازی فرآیند مدیریت دانش در سازمان امور عشایری ایران

دوره 26، شماره 3، بهمن 1402، صفحه 158-186

10.30481/lis.2021.306806.1887

فاطمه زارع؛ مصیب سامانیان؛ زهرا اباذری؛ فهیمه باب الحوائجی


مقدمه‌‌ای بر فرا نظریه‌‌ها، نظریه‌‌ها و الگوها

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44)، دی 1387، صفحه 275-297

مارسیا جی. بیتس؛ غلام حیدری