کلیدواژه‌ها = رتبه‌بندی
معیارهای ارزیابی و رتبه‌بندی محتوایی کتاب‌های تخصصی در حوزه‌ علوم انسانی از نظر متخصصان

دوره 25، شماره 3، آذر 1401، صفحه 143-165

10.30481/lis.2020.199112.1617

عباس رفاهی کمساری؛ امیر رضا اصنافی؛ محسن حاجی زین العابدینی


مسیریابی چابکی خدمات کتابخانه در بستر مدیریت کیفیت فراگیر

دوره 13، شماره 2، تیر 1389، صفحه 257-294

سید محمد زنجیرچی؛ سید حسن حاتمی نسب؛ نعیمه دره زرشکی