کلیدواژه‌ها = علم اطلاعات و دانش‌شناسی
تعداد مقالات: 8
1. آینده علم اطلاعات و دانش شناسی: مروری نظام مند بر مطالعات انجام شده در ایران و جهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

10.30481/lis.2020.247040.1762

فرزانه قنادی نژاد؛ فریده عصاره؛ محمدرضا قانع


5. از کتابداری تا علم اطلاعات و دانش‌شناسی: تاریخ‌نگاری، زمینه‌های شکل‌گیری و سیر تحول عنوان رشته در ایران

دوره 20، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 3-41

مظفر چشمه سهرابی؛ غلامرضا حیدری؛ افروز عظیمی وزیری


6. علم اطلاعات و دانش شناسی به مثابه رشته یا میان رشته: مروری مجدد بر مسأله

دوره 19، شماره 3 (پیاپی 75)، پاییز 1395، صفحه 27-43

ابوالفضل اسدنیا؛ احمد شعبانی


8. چالشهای موجود در ارزیابی درونی (مورد گروه های آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه های دولتی ایران )

دوره 17، شماره 2 (پیاپی 66)، تابستان 1393، صفحه 51-74

محسن نظرزاده زارع؛ امیرحسین مردانی؛ حبیبه عباسی؛ زهرا عباسی