کلیدواژه‌ها = کتابخانه عمومی
مدل‌سازی تأثیر فرهنگ بر ایفای نقش کتابخانه‌های عمومی به مثابه مراکز اجتماعی: یک مطالعه‌ی داده‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.30481/lis.2023.353732.1984

محمدرضا شکاری؛ شهناز خادمی زاده؛ عبدالرضا نواح؛ اسماعیل هاشمی؛ منصور کوهی رستمی


تاثیر انقلاب‌های صنعتی بر سیر تحول کتابخانه های عمومی: تحقق کتابخانه پلتفرمی در انقلاب صنعتی چهارم

دوره 24، شماره 2، تیر 1400، صفحه 112-139

10.30481/lis.2020.218023.1676

مهرناز خراسانچی؛ فهیمه باب الحوایجی؛ رحمت الله فتاحی؛ نجلا حریری؛ فاطمه نوشین فرد


بررسی کیفیت زندگی کتابداران کتابخانه‌های عمومی از نظر سلامت جسمی و روانی

دوره 20، شماره 2، تیر 1396، صفحه 108-130

پروین عبداله زاده؛ معصومه مسلمی


بررسی میزان آشنایی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تهران با معیارهای اخلاق حرفه ای کتابداری

دوره 14، شماره 4، دی 1390، صفحه 35-70

اورانوس تاج الدینی؛ عصمت صدری فر؛ علی سادات موسوی


بررسی نیازهای آموزشی کارکنان کتابخانه‌های عمومی کشور

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44)، دی 1387، صفحه 189-210

مجتبی رجب بیگی؛ بامداد پرتوی؛ ناهید قنبرزاده علمداری