کلیدواژه‌ها = کتابخانه دانشگاهی
شناسایی مؤلفه‌های تحول دیجیتال کتابخانه‌های دانشگاهی با استفاده از روش فراترکیب

دوره 26، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 156-186

10.30481/lis.2023.395574.2065

سهیلا خوئینی؛ علیرضا نوروزی؛ نادر نقشینه؛ فاطمه شیخ‌شعاعی


نقش معیارهای طراحی ترغیبی در ترغیب کاربران به استفاده از وبگاه کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 23، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 75-103

مریم شعبانی شایه؛ معصومه تجعفری؛ اعظم صنعت جو


ارائه مدل سنجش آمادگی تجارت الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی ایران

دوره 16، شماره 2، تیر 1392، صفحه 49-76

نرگس اورعی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ علی صنایی؛ عطیه اورعی


بررسی نیروی انسانی و نیازهای مهارتی کتابداران شاغل در ... در کتابخانه‌های دانشگاهی استان خوزستان

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، مهر 1385، صفحه 107-128

عبدالحمید معرف‌زاده؛ پرستو صانعی دهکردی