کلیدواژه‌ها = خدمات مرجع
بررسی میزان استفاده نگرش و عملکرد کتابداران دانشگاهی در بکارگیری وب 2.0 در خدمات مرجع

دوره 17، شماره 4، دی 1393، صفحه 57-79

صنم ابراهیم زاده؛ نادر نقشینه؛ فاطمه فهیم نیا


رهنمودهای ایفلا برای خدمات مرجع دیجیتالی

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، فروردین 1384، صفحه 113-130

رحمان معرفت؛ مرضیه عضدی