کلیدواژه‌ها = معماری اطلاعات
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی معماری وبگاه کتابک از منظر معماری اطلاعات

دوره 23، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 86-116

10.30481/lis.2020.212220.1663

پریناز بابایی؛ امیر حسین صدیقی


2. معماری استانداردهای کتابخانه دیجیتالی, مبتنی بر مدل O.S.I

دوره 17، شماره 3 (پیاپی 67)، پاییز 1393، صفحه 25-53

یعقوب نوروزی؛ نیره جعفری فر


3. معماری اطلاعات در مجله‎های الکترونیکی علمی- پژوهشی تمام ‎متن حوزة علوم انسانی

دوره 15، شماره 2 (پیاپی 58)، تابستان 1391، صفحه 35-60

اعظم مهدی پور؛ محمدجواد هاشم زاده