کلیدواژه‌ها = کتابداری و اطلاع‌رسانی
آیا لازم است نام رشته کتابداری و اطلاع رسانی در ایران تغییر کند؟(یک بررسی تطبیقی)

دوره 14، شماره 4، دی 1390، صفحه 71-90

پریسا ملک احمدی؛ نیره سادات سلیمانزاده نجفی؛ بهاره آتش پور


مطالعه الگو، نوع و سطح سودمندی استنادهای مقاله‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی

دوره 13، شماره 3، مهر 1389، صفحه 131-157

ملیحه تردست‌زاده؛ محمدحسین دیانی


بررسی انگیزه‌‌های انتشار آثار علمی توسط کتابداران

دوره 12، شماره 2، تیر 1388، صفحه 57-74

علی منصوری؛ میترا پشوتنی زاده؛ نورالله کرمی


مقدمه‌‌ای بر فرا نظریه‌‌ها، نظریه‌‌ها و الگوها

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44)، دی 1387، صفحه 275-297

مارسیا جی. بیتس؛ غلام حیدری


نگاهی به وبلاگهای کتابداری ایران ... پیمایشی با استفاده از روش وب‌سنجی

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، فروردین 1387، صفحه 7-28

امیر رضا اصنافی؛ شیما مرادی


مهندسی ارزش در کتابداری و اطلاع‌رسانی با تأکید بر مدیریت اطلاعات

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، دی 1385، صفحه 31-44

محسن حاجی زین العابدینی


بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی اعضای هیئت علمی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، فروردین 1383، صفحه 5-24

زهرا جعفر زاده کرمانی؛ رحمت الله فتاحی


نظام‌های هوشمند و کاربرد آن‌ها در کتابداری و اطلاع‌رسانی

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، دی 1382، صفحه 65-79

اسد الله آزاد؛ مریم اخوتی


تحلیلی بر ارزش افزودة اطلاعات و نظام‌های اطلاعاتی

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، تیر 1382، صفحه 1-28

رحمت الله فتاحی