دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی ابعاد الگوی اشتراک‌گذاری اطلاعات کتابخانه‌های دانشگاهی(ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.30481/lis.2022.351935.1982

لیلا گودرزی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ بهروز بیات


ارائه مدلی مفهومی از تحولات آینده فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ICT)بر مهندسی دانش سازمانی در سازمان های دانش بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1401

10.30481/lis.2023.336434.1951

نیما طبقی؛ عاطفه زارعی؛ بهروز بیات


جستجوی معنایی از نظر پدیدآورندگان ایرانیِ مقالات پژوهشی در زمینه کوویدـ19 نمایه‌شده در پایگاه پاب‌مد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.30481/lis.2023.379865.2040

ناهید خوشیان؛ رویا برادر؛ امیر غایبی


کتابخانه های عصر صفوی: تداوم و تحول در رویکردها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.30481/lis.2023.239621.1742

مهشید برجیان بروجنی؛ زهرا اباذری؛ غلامرضا امیرخانی؛ فرشته سپهر؛ نجلا حریری


عوامل اعتمادآفرین مؤثر بر تسهیم دانش سازمانی: مطالعه دلفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

10.30481/lis.2023.392961.2060

حسن منطق؛ فاطمه زندیان؛ محمد حسن زاده؛ عاطفه شریف


اشاعه دانش مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی: یک مرور نظام‌مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

10.30481/lis.2023.394252.2062

لیلا جباری؛ محمد حسن زاده؛ فاطمه زندیان؛ عاطفه شریف


مهم‌ترین عوامل ایجاد‌کننده‌ شکاف راهبردی در کتابخانه‌های عمومی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1402

10.30481/lis.2023.416962.2095

مریم کهزادی طهنه؛ عاطفه زارعی؛ فخرالدین معروفی؛ بهروز بیات


بررسی تطبیقی نسخه‌شناسی ویژگی‌های مصاحف قرآنی مکتب هرات در دوره‌های تیموری و صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.30481/lis.2023.419263.2113

حسن علی فریدونی؛ فهیمه باب الحوایجی؛ حبیب الله عظیمی؛ زهرا اباذری


نقش سازماندهی و مدیریت دانش سازمانی در بهبود شرایط آموزشی کارکنان دانشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.30481/lis.2023.425143.2117

فریبرز درودی؛ وحیده آریامنش


واکاوی اکتشافی کاربردپذیری وبی سکوهای فناوری و نوآوری مبتنی بر نظرات خبرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402

10.30481/lis.2024.429853.2127

فرشید دانش؛ فروغ رحیمی


پیش‌بینی تاثیر مدیریت دانش بر ارزش‌آفرینی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی خلاقیت سازمانی (مورد مطالعه: استان قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1402

10.30481/lis.2024.434068.2131

حمیدرضا محمودی؛ علیرضا خسروی؛ نازیلا محرابی


تحلیل دانش مهدویت‌پژوهی در ایران با رویکرد علم سنجی و خوشه بندی اطلاعات: مطالعه موردی؛ مقالات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.30481/lis.2024.428809.2122

حمید احمدی؛ عبدالله غلامی


واکاوی نقش تعدیلگری ویژگی‌های اکوسیستم کسب‌و‌کار هوشمند در رابطه بین تسهیم دانش و رشد کارآفرینی در صنعت گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402

10.30481/lis.2024.424799.2116

ایمان قاسمی همدانی؛ محمد باشکوه اجیرلو؛ حسین رحیمی کلور؛ ناصر سیف الهی انار


تدوین و اعتبار یابی مقیاس کاربرد پذیری روابط معنایی در بازیابی اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1403

10.30481/lis.2024.433887.2132

ابراهیم علیجانزاده سرستی؛ سید علی اصغر رضوی؛ صفیه طهماسبی لیمونی


مطالعه علم سنجی تولیدات علمی حوزه اخلاق دیجیتال در پایگاه اسکوپوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1403

10.30481/lis.2024.440902.2137

نرجس ورع؛ زهرا نامور؛ مرضیه گل تاجی