دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

بکارگیری فناوری‌های معنایی- اجتماعی در کتابخانه‌های دیجیتال: الگویی مبتنی بر خرد و تخصص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1400

10.30481/lis.2022.317820.1916

مهدی پژوهان؛ نجلا حریری؛ یعقوب نوروزی؛ فهیمه باب الحوایجی


بررسی ابعاد الگوی اشتراک‌گذاری اطلاعات کتابخانه‌های دانشگاهی(ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.30481/lis.2022.351935.1982

لیلا گودرزی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ بهروز بیات


چارچوبهای قواعد فقهی در بررسی حقوقی فعالیتهای داوطلبانه در کتابخانه های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.30481/lis.2022.364041.2013

داود نوجوان؛ رضا اکبرنژاد؛ ابوالفضل نوجوان


ارائه مدلی مفهومی از تحولات آینده فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ICT)بر مهندسی دانش سازمانی در سازمان های دانش بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1401

10.30481/lis.2023.336434.1951

عاطفه زارعی؛ نیما طبقی؛ بهروز بیات


جستجوی معنایی از نظر پدیدآورندگان ایرانیِ مقالات پژوهشی در زمینه کوویدـ19 نمایه‌شده در پایگاه پاب‌مد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.30481/lis.2023.379865.2040

ناهید خوشیان؛ رویا برادر؛ امیر غایبی


کتابخانه های عصر صفوی: تداوم و تحول در رویکردها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.30481/lis.2023.239621.1742

مهشید برجیان بروجنی؛ زهرا اباذری؛ غلامرضا امیرخانی؛ فرشته سپهر؛ نجلا حریری


عوامل اعتمادآفرین مؤثر بر تسهیم دانش سازمانی: مطالعه دلفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

10.30481/lis.2023.392961.2060

حسن منطق؛ فاطمه زندیان؛ محمد حسن زاده؛ عاطفه شریف


اشاعه دانش مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی: یک مرور نظام‌مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

10.30481/lis.2023.394252.2062

لیلا جباری؛ محمد حسن زاده؛ فاطمه زندیان؛ عاطفه شریف


تحلیل تحولات وقف های غیر منقول در دوره قاجاریه ؛موردمطالعه؛ آستان‌قدس‌رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

10.30481/lis.2023.418682.2099

مصطفی فرزانه؛ وحید شالچی؛ مجید فولادیان


دیدگاه متخصصان علم اطلاعات درباره تحولات آتی کتابخانه‌های عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1402

10.30481/lis.2023.422159.2111

فریبرز درودی؛ فرحناز بنی اسدیان


پایش شبکه‌های استنادی ایگومحور مهندسی هوافضا و فناوری هسته-ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.30481/lis.2023.423613.2115

زهرا نعمت الهی؛ شهناز خادمی زاده؛ فرشید دانش؛ رقیه قضاوی


مهم‌ترین عوامل ایجاد‌کننده‌ شکاف راهبردی در کتابخانه‌های عمومی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1402

10.30481/lis.2023.416962.2095

مریم کهزادی طهنه؛ عاطفه زارعی؛ فخرالدین معروفی؛ بهروز بیات


شناسایی عوامل تاثیرگذار بر استفاده مستمر کاربران از برنامه‌های کتابخوان الکترونیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.30481/lis.2023.420292.2104

زینب صفوی؛ محبوبه فرزین یزدی؛ سکینه قاسم پور


بررسی تطبیقی نسخه‌شناسی ویژگی‌های مصاحف قرآنی مکتب هرات در دوره‌های تیموری و صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.30481/lis.2023.419263.2113

حسن علی فریدونی؛ فهیمه باب الحوایجی؛ حبیب الله عظیمی؛ زهرا اباذری


نقش سازماندهی و مدیریت دانش سازمانی در بهبود شرایط آموزشی کارکنان دانشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.30481/lis.2023.425143.2117

فریبرز درودی؛ وحیده آریامنش


تأثیر تمرینات ورزشی آمیخته به گیمیفیکیشن بر افزایش انگیزه شرکت در کلاس‌های ورزشی (مورد مطالعه کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

10.30481/lis.2023.428807.2124

حسین فریدنیا؛ ایلار سفیدگر؛ قدرت اله باقری راغب؛ علی صابری


واکاوی اکتشافی کاربردپذیری وبی سکوهای فناوری و نوآوری مبتنی بر نظرات خبرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402

10.30481/lis.2024.429853.2127

فروغ رحیمی؛ فرشید دانش


ابهام‌ و ابهام زدایی در سیستم‌های بازیابی اطلاعات)مرور نظام‌مند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

10.30481/lis.2024.429511.2125

محمد زمانی؛ میترا قیاسی؛ صفیه طهماسبی لیمونی


پیش‌بینی تاثیر مدیریت دانش بر ارزش‌آفرینی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی خلاقیت سازمانی (مورد مطالعه: استان قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1402

10.30481/lis.2024.434068.2131

حمیدرضا محمودی؛ علیرضا خسروی؛ نازیلا محرابی


تسهیل‌گری و کمک به توسعه کسب‌وکارهای کوچک؛ آیا کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان آماده‌اند؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1402

10.30481/lis.2024.429923.2128

محمدرضا شکاری؛ روح اله خادمی؛ دنیا صفائی