بررسی و شناسایی آداب نشانه‌گذاری در نسخه‌های خطّی منتخب تا عصر تیموری

دوره 20، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 3-20

حمیدرضا کریمی؛ سیدعلی اردلان جوان


خطاهای منتشر شده و اصلاحیه‌ مقاله های حوزه علم اطلاعات و کتابداری

دوره 21، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 3-24

10.30481/lis.2018.53622

مرضیه مروتی؛ محمد امین عرفان منش


استخراج اطلاعات از پیکره زبانی: معرفی پیکرۀ مقاله‎های علمی‎‎پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 21، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 3-25

10.30481/lis.2018.61800

عطیه کامیابی گل؛ الهام اخلاقی باقوجری؛ احسان عسگریان؛ هانیه حبیبی


هماهنگی راهبردی در دانشگاه‌ها و نقش آن در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 18، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 5-31

مجتبی کفاشان؛ مهری پریرخ؛ رحمت الله فتاحی؛ فریبرز رحیم نیا


معنای سه مفهوم پرکاربرد داده، اطلاع و دانش

دوره 14، شماره 2، تیر 1390، صفحه 5-9

چیام زینس؛ محمد حسین دیانی


کاش گرایش بود!

دوره 15، شماره 3، مهر 1391، صفحه 5-7

محمد حسین دیانی


معیاری پروزن در پذیرش مقاله برای نشر

دوره 13، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 5-8

محمدحسین دیانی