گوشه‌ای از داستان شکل‌گیری و ثمردهی دانش کتابداری در ایران

دوره 12، شماره 4، دی 1388، صفحه 5-7

محمدحسین دیانی؛ جعفر مهراد


شش نشانه اولیة متمایزکنندة مقالات غیرقابل نشر

دوره 15، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 5-8

محمد حسین دیانی


طراحی مدل خدمات شخصی‌ سازی شده با رویکرد سامانه‌های توصیه‌گر درکتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی

دوره 23، شماره 2، تیر 1399، صفحه 5-24

10.30481/lis.2019.192234.1599

سمانه غفاریان؛ مهرداد جلالی؛ فهمیه باب الحوائجی؛ نجلا حریری؛ مریم خادمی


مطالعه تطبیقی قواعد فهرست نویسی نسخ خطی آستان قدس رضوی با استاندارد آر. دی. ای. و ارائه الگوی پیشنهادی

دوره 24، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 5-26

10.30481/lis.2020.119610.1302

عادله فخاری سعادت؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ محمد نعیم آبادی


طراحی الگوی آماری کتابخانه‌های ایران

دوره 23، شماره 4، دی 1399، صفحه 5-28

10.30481/lis.2020.236145.1730

حمیده بیرامی طارونی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ عاطفه زارعی؛ بهروز بیات


ارائه مدلی جهت طراحی و پشتیبانی از پیاده‌سازی آرشیو ابری ملی ایران

دوره 24، شماره 2، تیر 1400، صفحه 5-34

10.30481/lis.2020.237649.1733

عبدالرضا ایزدی؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ سعید رضایی شریف‌آبادی


کتاب‌های کمیاب و مجموعه‌های ویژه: مطالعه تاریخچه و وضعیت موجود در جهان و ایران

دوره 24، شماره 3، مهر 1400، صفحه 5-32

10.30481/lis.2021.279327.1817

سیده طرفه ابطحی نژادمقدم؛ ثریا ضیایی؛ هادی شریف‌مقدم؛ علی بیرانوند


نقش جامعه شبکه‌ای در هویت حرفه‌ای کتابداران آستان قدس رضوی

دوره 25، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 5-28

10.30481/lis.2022.325856.1932

علی اکبر خاصه؛ فرامرز سهیلی؛ ندا دانا


رویکردی شناختی به عدم استفاده اجباری از اطلاعات مفهومی نو در ساختار کلاسیک

دوره 16، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 9-39

محمدحسین دیانی؛ محمدرضا کیانی؛ رحمت الله فتاحی


پارادایم و بازیابی اطلاعات

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، مهر 1383، صفحه 3-21

محمد رضا داور پناه


مدیریت دانش، عاملی راهبردی برای توسعة سازمانی

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، دی 1382، صفحه 3-18

محمد رضا داور پناه


برنامه ریزی و مدیریت توسعه خدمات در کتابخانه ها

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، فروردین 1381، صفحه 3-13

رحمت الله فتاحی