تصویرگونگی خط در نسخه قرآنی 1200 محفوظ در موزه آستانه قم

دوره 22، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 30-50

10.30481/lis.2019.82436

زینب صفریان؛ مهدی محمدزاده


عوامل موثر در مکان یابی کتابخانه های آستان قدس رضوی در مشهد

دوره 18، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 33-54

احمد زارعی؛ محمود سالاری؛ علی اکبر عنابستانی


طراحی مدل تعامل کاربران با برنامه‌های کتابخوان الکترونیکی

دوره 25، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 34-61

10.30481/lis.2022.315806.1910

زینب صفوی؛ امیر غایبی؛ رویا برادر


تأثیر دریافت جوایز علمی بر عملکرد پژوهشی برندگان: مطالعه مدال پرایس در حوزۀ اطلاع‌سنجی

دوره 20، شماره 2، تیر 1396، صفحه 42-75

محمد امین عرفان منش؛ زهره مقیسه؛ امیررضا اصنافی


بازنگری به رویکرد کاربر مداری در کتابخانه‌های تخصصی

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، مهر 1385، صفحه 11-20

علی حسین قاسمی


اطلاعات ، کتابخانه و توسعه ملی

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، فروردین 1381، صفحه 15-24

محمد رضا داور پناه


پیدایش و دامنه علم اطلاع رسانی

دوره 1، شماره 2، تیر 1377، صفحه 18-37

عبدالحسین فرج پهلو


نمایه سازی سلسله مراتبی مدارک ساخت یافته

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، دی 1383، صفحه 23-32

محمد باقر دستغیب