ارزیابی معماری وبگاه کتابک از منظر معماری اطلاعات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران

10.30481/lis.2020.212220.1663

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تطبیقی معماری وبگاه کتابک بر اساس مؤلفه‌های اصلی معماری اطلاعات است.
روش‌ پژوهش: از روش تحلیل محتوا و ارزیابی استفاده شد. شیوه تحلیل محتوا به منظور شناخت بافت، محتوا و کاربر، و روش ارزیابی مبتنی بر ابزار سیاهۀ وارسی برای تحلیل وضعیت معماری وبگاه کتابک به کار رفت.
یافته‌ها: مأموریت وبگاه شامل 1) ترویج کتابخوانی میان کودکان و نوجوانان و 2) کمک به انتخاب مواد خواندنی مناسب. کاربران اصلی وبگاه پدران، مادران، مربیان، آموزگاران، کتابداران و هر کسی که به ترویج کتابخوانی علاقه‌مند باشد. محتوای وبگاه در راستای تحقق مأموریت و اهداف وبگاه منتشر می‌شود. بر اساس تحلیل سیاهه‌های وارسی، امتیازهای به دست آمده برای هر یک از سیستم‌های سازمان‌دهی، برچسب‌زنی، پیمایش و جستجو به ترتیب 25، 32، 51، و 20 امتیاز بود. این امتیازها به ترتیب خیلی خوب، خوب، خیلی خوب، و ضعیف ارزیابی می‌شوند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، طرح سازمان‌دهی الفبایی وبگاه نیاز به گسترش دارد. طرح سازمان‌دهی جغرافیایی باید تغییرات اساسی پیدا کند. سیستم پیمایش اصلی وبگاه باید به سیستم پیمایش محلی مجهز شود. تعدادی از نقاط ضعف سیستم‌های پیمایش مختلف باید برطرف شود. سیستم جستجوی وبگاه ضعیف است. یکی از راهکارهای تقویت سیستم جستجو استفاده از پردازش زبان طبیعی در نمایه‌سازی است. همچنین اضافه کردن سیستم پیشنهاددهنده به سیستم جستجوی وبگاه از جمله روش‌هایی است که می‌توان با کمک آن عملکرد سیستم جستجو را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Architecture of Ketabak Website from an Information Architecture Perspective

نویسندگان [English]

  • Parinaz Babaei 1
  • Amir Hossein Seddighi 2
1 Kharazmi University ,Tehran, Iran
2 Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: This paper aimed to a comparative evaluation of Ketabak website architecture based on the main components of information architecture.

Methods: Content analysis and evaluation were used. The content analysis approach was adopted to identify the context, content and user, and a checklist-based evaluation tool was used to analyze the status of Ketabak website architecture.

Results: The mission of the site is to 1) promote reading among children and adolescents and 2) help to select the right reading materials. The main users of the website are fathers, mothers, educators, teachers, librarians, and anyone interested in promoting reading. The content of the website is published to fulfill its mission and goals. According to the analysis of checklists, the scores obtained for each of the organization, labeling, navigation and search systems were 25, 32, 51, and 20, respectively. These scores are rated very good, good, very good, and poor. The organization structure was the main weaknesses of the website in the organization system. In the labeling system, the naming of labels and fonts are often ambiguous and confuse the user at first exposure to the website. Other major flaws were in navigation labeling. Half of the navigation labels are in the footer instead of in the navigation bar. The major disadvantage of Ketabak website in navigation system is the lack of a local navigation. Another major weakness of the website is the lack of an alphabetic index in the navigation bar. This website has a lot of information that can be indexed. Other disadvantages of the navigation system are the lack of mega-menu image, the poor design on smartphones, the lack of effective guides in different parts of the site and the lack of automatic customization and personalization capabilities. In addition, the website did not receive a good rating in the search system. The website uses a machine aided indexing system and the user cannot directly enter what is in their mind as a query. It can only enter keywords indexed in the search engine. Lack of capabilities such as ranking algorithms, advanced search capabilities, and storage of search results are other weaknesses of the search system.

Conclusion: Based on the results, the alphabetical organization scheme of the website needs to be expanded. The geographical organization scheme needs to change dramatically. The website's main navigation system must be equipped with a local navigation system. A number of disadvantages of different navigation systems need to be addressed. The website search system is weak. One way to strengthen the search system is to use the natural language processing in indexing. Adding an autosuggest to the website's search system is also one of the ways to improve the search system performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Architecture
  • Website Evaluation
  • organization
  • Labeling
  • navigation