فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی (LIS) - اهداف و چشم انداز