کلیدواژه‌ها = بهره‌وری
بررسی تاثیر راهبردهای هم نویسندگی بر بهره وری پژوهشگران علم اطلاعات

دوره 16، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 189-208

فرامرز سهیلی؛ فریده عصاره؛ عبدالحسین فرج پهلو


تعامل فناوری اطلاعات با توسعه انسان محور

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، تیر 1385، صفحه 175-194

محمدامین ناصح؛ غلامحسین جهانگیر