اهداف و چشم انداز

هدف کلی از انتشار فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، مشارکت در نشر اندیشه‌ها و گزارش‌های پژوهشی زمینه‌ساز تغییرات مثبت فرهنگی و علمی در سطح کشور است. سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد تلاش دارد تا بستر مناسب برای اشتراک دانش و دانش‌افزایی جامعه استفاده‌کننده  را در حوزه‌های دینی، فرهنگی و علمی فراهم نماید.

حوزه‌های موضوعی فعالیت فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی

حوزه‌های موضوعی اصلی
علم اطلاعات
مدیریت اطلاعات
کتابخانه و علوم کتابداری
نظام‌‏ها و خدمات اطلاع‌رسانی
حوزه‌‌های موضوعی فرعی
کتابخانه‌های عمومی
کتابخانه‌های دانشگاهی
کتابخانه‌های آموزشگاهی
مدیریت اطلاعات
مدیریت دانش
خدمات اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی
کاربران
رفتار اطلاع‌یابی کاربران
نیاز اطلاعاتی کاربران
نظام‌های اطلاع‌رسانی
پایگاه‌های اطلاعاتی
سازماندهی دانش
رده‌بندی و فهرست‌‏نویسی
نمایه‌‏سازی و چکیده‌‏نویسی
بازنمایی و بازیابی اطلاعات
آرشیو و سندداری
صنعت چاپ و نشر
مباحث نوین اطلاع‏‌رسانی