کلیدواژه‌ها = اقتصاد اطلاعات
راهبردهای قیمت گذاری کالای اطلاعاتی

دوره 16، شماره 2، تیر 1392، صفحه 7-28

هاشم عطاپور؛ ابوالقاسم نادری


قیمت‌‌گذاری منابع و خدمات اطلاعاتی

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، فروردین 1387، صفحه 279-308

غلام حیدری