الگوی بهینه برای طراحی وب‌سایتی مخصوص نوجوانان 12-14 ساله ایرانی کدام است؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران

2 دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران

چکیده

نتایج تحقیقات پیشین پژوهشگران حاضر بر روی ویژگیهای محتوایی (پشوتنی‌زاده، 1388) و ساختاری مهم برای قرارگیری در وب‌سایت مخصوص نوجوانان 12ـ14 ساله ایرانی (پشوتنی‌زاده، 1386) نشان داد از نظر نوجوانان 12ـ14 ساله و صاحب‌نظران ایرانی، 53 ویژگی محتوایی و 27 ویژگی ساختاری برای قرارگرفتن در وب‌سایت مخصوص نوجوانان 12ـ14 ساله ایرانی مهم ارزیابی شده‌اند. با مشخص شدن این ویژگیها، اکنون سؤال دیگری مطرح می‌شود و آن این است که «الگوی بهینه برای طراحی وب‌سایتی مخصوص نوجوانان 12ـ14 ساله ایرانی کدام است؟» برای پاسخ به این پرسش، در پژوهش حاضر 5 مرحله مختلف طی و در نهایت تصویر پیشنهادی این وب‌سایت به نمایش گذاشته شده است. 

کلیدواژه‌ها


مقدمه

تحقیقات پیشین پژوهشگر بر روی 54 وب­سایت­ انگلیسی­زبان و فارسی ­زبان مخصوص نوجوانان 12ـ14 ساله نشان داد از میان 92 ویژگی محتوایی و 30 ویژگی ساختاری که از طریق تحلیل محتوایی و ساختاری این وب­سایتها شناسایی شده­اند، از نظر صاحب­نظران و نوجوانان 12ـ14 ساله ایرانی 53 ویژگی محتوایی و 27 ویژگی ساختاری برای قرارگرفتن در وب­سایتهای مخصوص نوجوانان 12ـ14 ساله ایرانی مهم بوده­اند، زیرا بیش از نیمی (50%) از کل پاسخگویان دو گزینه «زیاد» و «خیلی­ زیاد» را برگزیده بودند. با مشخص شدن این ویژگیها، اکنون باید برای  طراحی الگوی بهینه این وب­سایت تلاش کرد و مشخص نمود که معماری اطّلاعات در آن چگونه خواهد بود. برای رسیدن به این هدف، 5 مرحلة مختلف انجام شده است که در این مقاله پس از مرور ویژگیهای مهم محتوایی و ساختاری، در مورد هر یک از این مراحل به تفکیک توضیح داده خواهد شد.

 

بیان مسئله

اگرچه ویژگیهای محتوایی و ساختاری مهم برای وب­سایتهای نوجوانان 12ـ14 ساله ایرانی مشخص شده­اند، نحوة معماری اطلاعات و چیدمان قسمتهای مختلف در وب­سایت بسیار اهمیّت دارد و باید میزان پراکندگی اطلاعات در صفحه را مشخص کرد و بر حسب ماهیت و اهمیت ویژگیها، محل قرارگیری آنها را در وب­سایت تعیین نمود. به همین منظور، در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با انجام مراحل مختلف، محل قرارگیری و نحوة قرارگیری ویژگیها در وب‌­سایت مخصوص نوجوانان 12ـ14 ساله ایرانی تعیین و در نهایت الگوی بهینه برای این گروه از وب‌سایتها طراحی گردد.

 

هدف پژوهش

هدف پژوهش حاضر، ارائه الگویی بهینه برای وب­سایتهای نوجوانان 12ـ14 ساله ایرانی است.

 

پیشنة پژوهش

در رابطه با پژوهش حاضر، در ایران هیچ گونه پژوهشی دیده نشد، بنابراین در این قسمت به معرفی چند پیشینه در خارج از کشور پرداخته شده است.

پیشینة پژوهش در خارج از کشور

«لارج، بهشتی و رحمان» (2002) در پژوهشی با عنوان «معیارهای طراحی برای درگاه‌های کودکان» واکنش دانش‌آموزان مقطع راهنمایی را در برخورد باAsk Jeeves for Kids, Yahooligans!, Lycos Zone, KidsClick! بررسی کردند. یافته‌های پژوهش نشان داد کودکان ازدرگاه­هایی استقبال می­کنند که موضوعات آموزشی و تفریحی را در کنار یکدیگر داشته باشند و ویژگیهای زیر را برای یک درگاه خوب برشمردند:

ـ استفادة مناسب از رنگها، تصاویر، قلمها و پویانمایی

ـ نام جذّاب

ـ آرایش مناسب صفحه

ـ استفاده نکردن از تبلیغات

ـ امکان جستجو با استفاده از کلمات زبان طبیعی و کلیدواژه­ها در کنار یکدیگر

ـ وجود راهنمایی با سلسله مراتب موضوعی

ـ امکان پیوند به دیگر موتورهای جستجو

ـ نمایش خلاصه اطّلاعات بازیابی شده و

ـ امکان کنترل املای کلمات.

«لارج و دیگران» (2004) در پژوهش خود، دو الگو را برای درگاه­های وب کودکان ارائه کردند. آنها معتقدند کودکان به طور روزافزونی از وب به منظور دسترسی به منابع آموزشی و تفریحی استفاده می­کنند. به همین دلیل، به درگاهی نیاز دارند که نه تنها بازیابی اطّلاعات را تسهیل نماید، بلکه جذّاب نیز باشد. بر اساس همین استدلال، از دو گروه برای طراحی الگوها کمک گرفته شد. گروه اول از 8 دانش­آموز 11 ساله و 3 پژوهشگر، و گروه دوم از 6 دانش­آموز 8 ساله و 3 پژوهشگر تشکیل شده بود. نتایج پژوهش را می­توان به شرح زیر برشمرد:

ـ ساختار و نوع طراحی درگاه گروه اول از گروه دوم متفاوت بود

ـ کودکان به خوبی از نیازها و علایق خود آگاه بودند

ـ در حالی که تعداد زیادی از کودکان از درگاه­های بزرگسالان استفاده می‌کنند، هنگامی که به آنها فرصت طراحی درگاهی مخصوص به خودشان داده‌ می­شود، از لحاظ ساختاری، طرح متفاوتی برای درگاه ارائه می­کنند

ـ کودکان شخصی سازی را می­پسندند و

ـ کودکان دوست دارند انواع تصویر و صدا را از وب بازیابی کنند ولی چنانچه حضور این امکانات بر عملکرد درگاه تأثیر منفی بگذارد، از آنها در درگاه استفاده نمی‌کند.

«دانهم و سیندهاود»[1] (2005) در مقاله­ای با عنوان «بررسی توسعه و طراحی محیط آموزشی وب مبنای کودکان» به یافته­های زیر در مورد کودکان 8 ـ 12 ساله دست یافتند:

ـ کودکان معمولاً از وب به منظور سرگرمی، کمک در انجام تکالیف درسی و برقراری ارتباط با دیگران استفاده می‌کنند، در حالی که بزرگسالان بیشتر برای بازیابی اطلاعات و انجام تجارت از وب استفاده می­کنند.

ـ کودکان بیش از بزرگسالان به پویانمایی علاقه نشان می­دهند.

ـ کودکان بسیار به امکان راهبری در سایت و ابزارهایی که به آنها در پیوند به قسمتهای دیگر کمک می­کند، علاقه­مندند.

ـ کودکان معمولاً تبلیغات را با متن اصلی وب­سایت اشتباه می­گیرند و اگر در این تبلیغات از شخصیّتهای مشهور استفاده شده باشد، به احتمال زیاد بر روی آن کلیک می­کنند.

به علت شیوة تفکر انتزاعی کودکان، شمایلهای[2] به کار گرفته شده باید قابل تشخیص و واقعی بوده و متون و تصاویر نیز در حد فهم و تجربة آنان باشد. 

 

ویژگیهای محتوایی و ساختاری مهم

از آنجا که ویژگیهای محتوایی در دو گروه «موضوعات و مسائل مرتبط با نوجوانان 12ـ14 ساله» و «موضوعات و مسائل مربوط به وب‌­سایت» گروه­بندی شده و در سیاهة وارسی مورد نظرخواهی صاحب­نظران و نوجوانان قرار گرفته‌اند، در این قسمت نیز بر همین اساس، ویژگیهای محتوایی در جدولهای شماره 1 و 2 معرفی می­شوند. شایان ذکر است، ستون درصد فراوانی، بیانگر درصدی از پاسخگویان است که دو گزینه «زیاد» و «خیلی­ زیاد» را انتخاب کرده­اند.

 

 

 

 

جدول1. ویژگیهای محتوایی مهم از نظر پاسخگویان (موضوعات و مسائل مرتبط با نوجوانان12ـ14ساله)

ردیف

ویژگیهای محتوایی

درصد فراوانی

ردیف

ویژگیهای محتوایی

درصد فراوانی

1

ایده­های بکر برای پرکردن اوقات فراغت

8/81%

21

راهنماییها و کمکهای آموزشی

1/63%

2

شیوه­های برقراری ارتباط با دیگران

77%

22

امکان گفتگو با دیگران (Chat)

63%

3

یادگیری مهارتهای مختلف

75%

23

زبان­آموزی

2/62%

4

معرفی تازه­های وب­سایت

9/73%

24

معرفی نوجوانان موفق

62%

5

معرفی ویژگیهای جنسیتی (روحی و جسمی) نوجوانان

9/73%

25

آشنایی با حقوق نوجوانان

9/61%

6

معرفی نشریات مخصوص نوجوانان

2/72%

26

موضوعات هنری

3/61%

7

بازیهای فکری

6/72%

27

بهداشت

1/59%

8

آشنایی با خطرهای اینترنتی

72%

28

اطّلاعات ملی

3/58%

9

از کتابدار بپرسید

4/70%

29

آشنایی با مشاغل

1/58%

10

کتاب (امکان خواندن، معرفی و نقد)

9/69%

30

موضوعات فرهنگی

2/57%

11

مشاوره

6/69%

31

چیستان

57%

12

آشنایی با فناوریها

9/68%

32

نمایشگاه عکس

9/55%

13

آشنایی با نویسندگان کودک و نوجوان

4/68%

33

سرگرمیهای ریاضی

9/55%

14

داستان

8/67%

34

ریاضیات

8/54%

15

لطیفه (Joke)

8/67%

35

بخشی مخصوص نوجوانان معلول

3/53%

16

ورزش

5/64%

36

نمایش تاریخ روز

8/52%

17

مسابقه

8/63%

37

تابلوی اعلانات به­ منظور عرضه آثار، بیان گفته­ها و بحث درمورد موضوعات مختلف

8/52%

18

اطّلاعات عمومی

8/63%

38

شعر

5/52%

19

موسیقی  و آهنگ

5/63%

39

کارت پستال

6/51%

20

فیلم

4/63%

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول2. ویژگیهای محتوایی (موضوعات و مسائل مربوط به وب­سایت) مهم از نظر پاسخگویان

ردیف

ویژگیهای محتوایی

درصد فراوانی

ردیف

ویژگیهای محتوایی

درصد فراوانی

1

عنوان

1/87%

8

سؤالهای متداول (FAQ)

1/64%

2

بازخورد و نظرخواهی 

(Feedback)

4/81%

9

سیاست محرمانگی

 (Privacy Policy)

3/61%

3

بیان توصیف کوتاهی از وب‌سایت در زیر عنوان

3/78%

10

ثبت نام در وب­سایت

5/60%

4

راهنما (Help)

1/76%

11

آرشیو (امکان دیدن مطالب و نسخه­های قبلی وب­سایت)

3/60%

5

امکان تماس

4/70%

12

دربارة وب­سایت

8/59%

6

آخرین تاریخ روزآمدسازی

2/68%

13

چگونگی امکان پیوند به وب‌سایت

4/58%

7

شرایط استفاده از وب­سایت

8/67%

 

 

 

 

جدول 3. ویژگیهای ساختاری مهم از نظر پاسخگویان

ردیف

ویژگیهای ساختاری

درصد فراوانی

ردیف

ویژگیهای ساختاری

درصد فراوانی

1

خوانا بودن متن

4/92%

15

شباهت عنوان و نشانی وب­سایت

2/77%

2

سرعت بارگذاری بالا

2/89%

16

استفاده از قلمهای مختلف

7/76%

3

آرم (Logo)

1/88%

17

وجود نقشه وب­سایت

3/75%

4

مشخص بودن عنوان هر صفحه

3/86%

18

دسترسی به موتور(های) جستجوی عمومی در وب­سایت

8/74%

5

وجود پیوند برای بازگشت به صفحه خانگی

86%

19

امکان افزودن صدا به وب­سایت

2/74%

6

صحیح بودن دستور زبان و املای نوشته­ها

86%

20

استفاده از پویانمایی

72%

7

پیش­بینی موتور جستجو به منظور جستجو در وب­سایت

8/82%

21

امکان تغییر اندازه صفحه

5/71%

8

استفاده از رنگهای مختلف

7/82%

22

امکان تغییر رنگ پس­زمینه

9/69%

9

امکان راهبری در صفحات

6/81%

23

استفاده از میله پیمایش عمودی کوتاه (کمتر از 2 صفحه)

5/69%

10

استفاده از عکس

5/81%

24

استفاده از شمایل (Icon)

3/69%

11

استفاده از تصاویر گرافیکی

6/80%

25

امکان تبدیل وب­سایت به صفحه خانگی

3/66%

12

امکان چاپ صفحه

6/79%

26

استفاده از نوشته­های متحرک

8/63%

13

امکان تغییر زبان وب­سایت

3/79%

27

استفاده از راهنماهای ابزار

 (Tool Tips)

2/62%

14

وجود پیوند به دیگر وب‌سایتها

4/77%

 

 

 

 

فرایند طراحی الگوی بهینه وب­سایت، مخصوص نوجوانان 12ـ14 ساله

برای طراحی این الگوی بهینه، مراحل مختلفی طی شده که در ادامه به ترتیب شرح داده شده و در نهایت تصویر شماره 1، طرحی از الگوی وب­سایت مخصوص نوجوانان 12ـ14 ساله ایرانی را به نمایش می­گذارد.

مرحله اول: از آنجا که تعداد ویژگیهای محتوایی مربوط به «موضوعات و مسائل مرتبط با نوجوانان 12ـ14 ساله» که مهم شناخته شده بود، با توجه به مهم شناخته شدن ویژگی ساختاریِ «کوتاه بودن میله پیمایش عمودی (کمتر از دو صفحه)» زیاد است و برخی صاحب­نظران و نوجوانان نیز در قسمت پرسش باز، گروه­بندی ویژگیها را درخواست نموده­اند، تصمیم گرفته شد 39 ویژگی محتوایی مهم شناخته شده گروه­بندی شود. از میان این 39 ویژگی، تشخیص داده شد             3 ویژگی «نمایش تاریخ روز»، «بخش مخصوص نوجوانان معلول» و «معرفی تازه‌های وب­‌سایت» به طور مستقیم بر روی صفحه قرار گیرد. بنابراین، 36 ویژگی برای انجام گروه‌­بندی باقی ماند. ولی قبل از انجام گروه­بندی، باید مشخص می­‌شد چند گروه اصلی باید در وب‌­سایت قرار گیرد تا فراوانی گروه­‌ها مناسب باشد و باعث سردرگمی و در مواردی ملال نوجوانان نگردد. مطالعة متون در این رابطه، استاندارد خاصی را پیشنهاد نکرد؛ بنابراین به طور تصادفی از 54 وب­سایت مورد بررسی، 23 وب­سایت به منظور تعیین تعداد مقوله­های مرتبط با موضوعات و مسائل مربوط به نوجوانان در 5/1 تا 2 صفحة اول آنها، انتخاب و بررسی گردید. پس از شمارش این مقوله­ها در هر وب­سایت و محاسبه میانگین، مقدار 5/12 به دست آمد. بنابراین، تصمیم گرفته شد در 12 گروه اصلی، 36 ویژگی محتوایی مربوط به «موضوعات و مسائل مرتبط با نوجوانان 12ـ14 ساله» طبقه‌بندی شود.

مرحله دوم: برای انجام یک رده­بندی منطقی، استفاده از رده­بندیهای دیویی و کنگره به علّت فلسفی یا شمارشی بودن رده­بندی و ایجاد پراکندگی بیشتر در موضوعات، چندان مؤثر واقع نشد. بنابراین، روش دیگری در پیش گرفته شد؛ با این استدلال که ویژ­گیهایی که از نظر پاسخگویان درصد فراوانی بالاتری دارند، اهمیّت بیشتری داشته و در نتیجه آنها علاقه‌مندند در نگاه اول به صفحه وب­سایت، این ویژگیها را ببینند. 12 ویژگی که درصد فراوانی بالاتری داشتند مشخص شد، که عبارتند از:

ایده­های بکر برای پر کردن اوقات فراغت (8/81%)، شیوه­های برقراری ارتباط با دیگران (77%)، یادگیری مهارتهای مختلف (75%)، معرفی ویژگیهای جنسیتی (روحی و جسمی) نوجوانان (9/73%)، معرفی نشریات مخصوص نوجوانان (2/73%)، بازیهای فکری (6/72%)، آشنایی با خطرات اینترنتی (72%)، از کتابدار بپرسید (4/70%)، کتاب (9/69%)، مشاوره (6/69%)، آشنایی با فناوریها (9/68%) و آشنایی با نویسندگان کودکان و نوجوانان (4/68%).

همان­طور که دیده می­شود، در برخی مقوله­ها همپوشانی و یا رابطة نزدیکی وجود دارد. بنابراین، ویژگیهای مشابه در یک گروه قرار گرفت و ویژگیِ مهم­تر سرگروه قرار داده شد. به این ترتیب، 7 گروه اصلی مشخص گردید. با مشخص شدن سرگروه­های اصلی، دیگر ویژگیها بر اساس سنخیت موضوعی در زیر هر گروه جای گرفت و بر اساس درصد فراوانی تنظیم شد. موضوعاتی که با هیچ یک از گروه­ها سنخیت نداشتند نیز در گروه جدید قرار گرفتند زیرا در قسمت ادغام 12 ویژگی مشابه اولیه، 7 گروه تشکیل شد و فضا برای 5 گروه دیگر باقی ماند. گفتنی است، تنها در یک مورد، ویژگی کم اهمیّت­تر سرگروه قرار گرفته است. ویژگی «اطلاعات عمومی» (8/63%) به علّت عامتر بودن، به جای ویژگی «ورزش» (5/64%) در رأس گروه قرار گرفته است. جدول شماره 4، گروه­بندی انجام شده را نشان می‌دهد.

جدول4. گروه­بندی ویژگیهای محتوایی مربوط به موضوعات و مسائل مربوط به نوجوانان

سرگروه

زیرگروه

معرفی نشریه‌های مخصوص نوجوانان

کتاب (امکان خواندن، معرفی و نقد)؛ آشنایی با نویسندگان کودک و نوجوان

آشنایی با خطرهای اینترنتی

آشنایی با فناوریها

از کتابدار بپرسید

مشاوره

ایده­های بکر برای پر کردن اوقات فراغت

بازیهای فکری، مسابقه، موسیقی و آهنگ، فیلم، سرگرمیهای ریاضی

شیوه­های برقراری ارتباط با دیگران

امکان گفتگو با دیگران، تابلوی اعلانات به منظور عرضه آثار و بیان گفته­ها، کارت پستال

یادگیری مهارتهای مختلف

راهنمایی­ها و کمکهای آموزشی، زبان­آموزی، نوجوانان موفق، ریاضیات

معرفی ویژگیهای جنسیتی نوجوانان

آشنایی با حقوق نوجوانان

داستان

لطیفه، چیستان، نمایشگاه عکس، شعر

اطّلاعات عمومی

ورزش، موضوعات هنری، بهداشت، آشنایی با مشاغل

اطّلاعات ملی

موضوعات فرهنگی

 

مرحله سوم: پس از مطالعة ویژگیهای محتواییِ مهم شناخته شدة مربوط به «موضوعات و مسائل مربوط به وب­‌سایت» تصمیم گرفته شد به علت میزان نیاز بیشتر کاربران، برخی از آنها در بالای صفحه وب­‌سایت و گروه دیگر در پایین صفحه قرار گیرند. این ویژگیها در جدول 5 معرفی شده­اند.

جدول 5. محل قرارگیری ویژگی­های محتوایی (موضوعات و مسائل مربوط به وب­سایت)

ویژگیهای بالای وب­سایت

عنوان،  بیان توصیف کوتاهی از وب­سایت در زیر عنوان، ثبت­نام در وب­سایت، راهنما، درباره وب­سایت، معرفی و پیشنهاد وب­سایت به یک دوست و سؤالهای متداول

ویژگیهای پایین وب­سایت

بازخورد و نظرخواهی، سیاست محرمانگی، آخرین تاریخ روزآمدسازی، شرایط استفاده از وب­سایت، چگونگی امکان پیوند به وب­سایت، آرشیو (امکان دیدن مطالب و نسخه­های قبلی وب‌سایت) و امکان تماس

 

مرحله چهارم: از میان 27 ویژگی ساختاری، گروهی باید در طراحی صفحه رعایت شوند، گروهی باید به صورت مستقیم در صفحه قرار گیرند (همچون ثبت­نام در وب­سایت، وجود نقشه وب­سایت، آرم، وجود پیوند برای بازگشت به صفحه خانگی، امکان چاپ صفحه، پیش­بینی موتور جستجو به منظور جستجو در وب‌سایت، دسترسی به موتورهای جستجوی عمومی در وب­سایت و وجود پیوند به دیگر وب­سایتها) و گروه دیگر نیز در زمرة امکانات بیشتر وب­سایت به منظور شخصی­سازی و تغییر صفحه به شکل دلخواه کاربر در نظر گرفته شده­اند که تمامی ویژگیهای ساختاری مربوط به این گروه در یک گروه کلی به نام «امکانات وب‌‌سایت» قرار گرفته­اند. «امکانات وب‌­سایت» شامل امکان تغییر زبان وب­سایت، امکان افزودن صدا به وب­سایت، امکان تغییر اندازه صفحه، امکان تغییر رنگ پس‌زمینه و امکان تبدیل وب­سایت به صفحه خانگی است.

مرحله پنجم: با مشخص شدن تمامی موارد فوق، کار طراحی وب­سایت با نرم­افزار ASP.Net انجام شد. تصویر 1، الگوی پیشنهادی پژوهشگر برای وب­سایتهای مخصوص نوجوانان 12ـ 14 ساله ایرانی است. شایان ذکر است، به علّت طولانی بودن، برخی عبارتهای به کار گرفته شده در سیاهة وارسی، به صورت خلاصه شده در طراحی وب­سایت قرار گرفته­اند. همچنین، باید توجه داشت که عبارتهای مورد استفاده در این طراحی، مقوله­ها و حوزه­های موضوعی هستند که باید به آنها در وب­‌سایتهای نوجوانان 12ـ 14 ساله ایرانی پرداخته شود و استفاده از عبارتهای جذّاب و متنوع به جای عبارتهای استفاده شده، پیشنهاد می­گردد که البته انجام این کار باید توسط متخصصان مربوط صورت بگیرد که انجام پژوهش دیگری را می­طلبد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر1. الگوی پیشنهادی وب­سایت مخصوص نوجوانان 12ـ14 سالة ایرانی

نتیجه‌گیری

در الگوی پیشنهاد شده برای وب­سایت مخصوص نوجوانان 12ـ14 ساله ایرانی، تلاش شد تا از رنگی برای پس­زمینه استفاده شود که آرامش بخش و شادی‌آور بوده و در عین حال به غرور نوجوانان لطمه نزند. به همین منظور، از رنگ آبی استفاده گردید. همچنین، تلاش شد از شمایلهایی استفاده شود که با ویژگی محتوایی مربوط به آن سنخیت بالایی داشته باشد و به منظور سهولت در خواندن نوشته­ها از رنگهایی متضاد با رنگ صفحه استفاده گردد.

در نظر گرفتن حالت دایره­ای برای ویژگیهای محتوایی مربوط به موضوعات و مسائل مربوط به وب­سایت، 2 مزیّت بالقوه دارد.

1ـ از آنجا که الگوی پیشنهادی برای همیشه الگوی بهینه نیست و باید همواره مقوله روزآمدسازی و نیازهای جدید نوجوانان را در نظر داشت، حالت دایره­ای به علت نداشتن زاویه و گوشه، بسیار انعطاف‌­پذیر بوده و امکان افزودن ویژگیهای جدید را بدون بر هم خوردن حالت کلی فراهم می­سازد.

2ـ در نظر گرفتن حالت دایره­ای در وسط صفحه وب‌­سایت، باعث جلب توجه نوجوانان شده و در نگاه اول نوعی دید کلی نسبت به وب­سایت را در آنها ایجاد می­کند. با استفاده از این حالت، این امکان به کاربر داده می­شود که پس از کسب یک دید کلی و تشخیص قسمتهای اصلی وب‌سایت، بتواند جزئیات وب‌‌سایت را بررسی کند و در مراجعات بعدی به وب­‌سایت، راحت‌تر آن را مرور و بررسی نماید.

با توجه به موارد گفته شده، پیشنهاد می­‌شود از الگوی پیشنهادی برای وب‌سایت مخصوص نوجوانان 12ـ14 ساله ایرانی استفاده گردد. تنها مسئله­ای که باید به آن پرداخت، تعیین عبارتهای جذّاب و متنوع در این وب­سایتهاست. این کار باید با نظر متخصصان مختلف انجام گیرد. به همین دلیل، در الگوی پیشنهادی نیز از عبارت­سازی خودداری شده و تنها ویژگیهای مهم شناخته شده به صورت خلاصه، آورده شده­اند.[1]. Dunham & Sindhavd.

[2]. Icon.

ـ پشوتنی­زاده، میترا (1386). تحلیل محتوایی و ساختاری وب­سایت­های انگلیسی­زبان و فارسی­زبان مخصوص نوجوانان 12ـ14 ساله به منظور پیشنهاد الگویی بهینه برای طراحی وب­سایتهای  نوجوانان ایرانی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
ـ ـــــــــــــــــــــ (1388). تعیین ویژگیهای محتوایی مهم برای وب­سایتهای مخصوص نوجوانان 12 تا 14 سالة ایرانی. فصلنامه کتابداری و اطلاع­رسانی، جلد 12، شماره 1،  (بهار)
- Large, Andrew, Jamshid Beheshti & Tarjin Rahman. 2002. Design Criteria for Children's Web Portals: The Users Speak Out. Journal of the American Society for Information Science and Technology 53(13): 79-94. http://www.emeraldinsight.com. (accessed on  April 17, 2007).
- Large, Andrew, Jamshid Beheshti & Valerie Nesset. 2004. Designing Web Portals in Intergenerational Teams: Tow Prototype Portals for Elementary School Students. Journal of the American Society for Information Science & Technology 55(13): 1140-1154. http://www.emeraldinsight.com. (accessed on  January 5, 2007). 
- Dunham, Trudy & Swetal Sindhvad. 2005. Exploring Development & Design of Web-Based Learning Environments for Children. Presented at 19th Annual Conference on Distance Teaching and Learning. http://www.uwex.edu/disted/conference. (accessed on April 23, 2007).