فصلنامه علمی ـ پژوهشی کتابداری و اطلاع‌رسانی

همکاران

نویسنده

استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی


 

سپاس ایزد منان را که هدایتمان فرمود تا مقاله‌هایی را برای نشر در فصلنامة کتابداری و اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی برگزینیم که کیفیت علمی ـ پژوهشی آنها مورد تأیید علمی کتابداران و دانش‌شناسان قرار گیرد. بی‌شک پایبندی به رواج اندیشه‌ها، روشها و دستاوردهای علمی همسو با ارزشهای بارگاه ملکوتی امام هشتم u راهنما و مدد رسان تلاشهای هشت‌ ساله همة دست‌اندرکاران این فصلنامه بوده است.

تنوع موضوعها، پراکندگی جغرافیایی و سطوح علمی متفاوت نویسندگان و مترجمان 276 مقاله نشر یافته در 33 شمارة پی‌درپی، گواهی بر بی‌طرفی و علمی‌نگری هیئت تحریریة فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی می‌باشد.

شخصیتها و شرایط بسیاری در رسیدن به فصلنامة کتابداری و اطلاع‌رسانی به سطح علمی ـ پژوهشی رسمی دخالت داشته‌اند. از جمله: اعتماد بی چون و چرا و حمایتهای مالی و تشکیلاتی رؤسای متفاوت کتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی در طی این هشت سال، همکاری صمیمانه و در عین حال عالمانة اعضای هیئت تحریریه، تلاشهای متعهدانه همکاران اداری شامل: مدیران اجرایی، ویراستاران، حروفچینان، صفحه‌آرایان، طراحان جلدها و کارکنان شریف چاپخانة آستان قدس رضوی که الطاف آقا ثامن‌الحجج u در دنیا و عقبی نصیبشان باد.

گرچه تاکنون 276 مقاله در این فصلنامه‌ها منتشر شده است، اما تعداد کسانی که برای مجله، مقاله ارسال داشتند بسیار بیشتر از این افراد است. از همه نویسندگان و مترجمانی که مجله کتابداری و اطلاع‌رسانی را برای نشر مقاله خود برگزیدند، قدردانی می‌کنیم.

قدردانی می‌کنیم از نویسندگان و مترجمانی که با نشر مقالة آنها، مجله به جایگاه علمی ـ پژوهشی دست یافت و قدردانی می‌کنیم از نویسندگان و مترجمانی که به دلیل عدم نشر مقاله آنها ملامت نشدیم و داوری ما را منصفانه پذیرفتند. باشد که معیارهای مورد نظر کمیسیون بررسی مجلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ما را در انتشار مقاله‌های با کیفیت‌تر و شما را در پذیرش داوریهای سختگیرانه‌تر هدایت کند.

بر ماست که فهرست معیارهای جدیدمان را به اطلاع شما برسانیم و بر شماست که در ارسال مقاله‌هایتان برای نشر در مجله به این معیارها، باور علمی داشته باشید. خدا یار شما و ما، و الطاف امام هشتم u راهنمای ما و شما باشد.

محمدحسین دیانی