نامه رسیده پاسخ به پرسش مطرح شده در سرسخن فصلنامه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


با سلام و احترام

ضمن تشکر از توجه آن نشریة محترم به وضعیت مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران؛ در مورد پرسش مطرح شده در سرسخن جلد هشتم شمارة چهارم فصلنامة کتابداری و اطلاع‌رسانی با عنوان «چرا مرکز اطلاعات علمی ایران تبدیل به جزئی از یک پژوهشکده شده است؟» نظر نویسندة محترم سرسخن و همچنین خوانندگان محترم فصلنامه را به توضیحات زیر جلب می‌نماید:

1.مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ـ آنچنان که در پرسش آمده است ـ تبدیل به جزئی از یک پژوهشکده نشده است بلکه بر اساس مصوبة شورای گسترش آموزش عالی، سطح مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران از پژوهشکده به پژوهشگاه ارتقا و نام آن نیز به پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران تغییر یافته است.

2. این مرکز در سال 1347 با نام «مرکز اسناد ایران» تأسیس شد و در سال 1348 به عنوان یکی از مراکز چهارگانة «مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی» درآمد. با توجه به پیشرفتهای روزافزون علمی در حوزة اطلاع‌رسانی در دهه‌های اخیر، انجام پژوهش به عنوان یک رکن اساسی برای ادامه فعالیت در این حوزه احساس می‌شد. از همین رو در سال 1370 مأموریت پژوهش در حوزه اطلاع‌رسانی نیز از سوی شورای گسترش آموزش عالی همراه با تغییر نام سازمان به «مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران» بر عهده آن نهاده شده است و این مرکز فعالیت خود را در سطح پژوهشکده ادامه داد.

3. بـا ایـن وجود در سال 1384 با توجه به گسترش فعالیتهای اطلاع‌رسانی در کشور

 

از سوی سازمانها و مراکز متعدد و نیاز به حمایت پژوهشی از این فعالیتها و با اعتقاد به:

  • اهمیت و نقش روزافزون علوم و فناوری اطلاعات در کشور و جهان؛
  • § اهمیت و نقش ظرفیت ملّی تولید و پردازش اطلاعات علمی و فنی در ارتقای جایگاه جهانی کشور؛
  • § اهمیت و نقش کتابخانه‌ها، و مراکز و کارشناسان اطلاع‌رسانی در تحقق جامعه اطلاعاتی و دانش‌مدار؛
  • ضرورت ایفای نقش فعال در گسترش دانش بشری فرایند جهانی‌سازی؛
  • لزوم حفظ میراث علمی کشور و انتقال آن به نسلهای آینده؛ و
  • تعلق اطلاعات علمی و فنی کشور به آحاد مردم؛

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران با تصویب شورای گسترش آموزش عالی از سطح پژوهشکده به پژوهشگاه ارتقا یافت.

4. هدف پژوهشگاه همان‌گونه که در اساسنامة آن آمده است گسترش فعالیتهای تحقیقاتی اطلاع‌رسانی، در حوزة علوم و فناوری اطلاعات و ارائه خدمات پژوهشی است. این پژوهشگاه با سه پژوهشکدة: علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات، مدیریت و فناوری اطلاعات،‌ دانش و اطلاعات و یک مرکز وابسته که وظیفه ارائه خدمات پژوهشی به پژوهشگران (گردآوری، سازماندهی و اشاعه اطلاعات و مدارک علمی) را بر عهده دارد فصل جدیدی را در عرصة پژوهشی کشور در حوزة علوم و فناوری اطلاعات آغاز کرده است.

5. بنابراین، باید اظهار داشت که پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران علاوه بر تلاش در تحقق اهداف پیشین، با ساختاری نو و توسعه‌یافته فعالیت و خدمات تازه‌ای را در زمینه علم‌سنجی، جامعه اطلاعاتی، دولت الکترونیک، مدیریت دانش، تحلیل اطلاعات، توسعه محتوای رقومی و بومی‌سازی استانداردهای اطلاع‌رسانی انجام دهد.

6. در پایان، پژوهشگاه از تمامی متخصصان درخواست می‌نماید که با ارائه نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خود این پژوهشگاه را در رسیدن به اهداف و مأموریتهای خود یاری نمایند.

        با تشکر

  منصور شیدایی

رئیس روابط عمومی و امور بین‌الملل